Velkommen til

NORDIC Dentalpartner

Søk om å bli partner her eller ring 951 63 716

Nordic Dentalpartner er en kompetansebedrift innen tannhelse og er et ledende selskap i formidling av tannforsikring i Norge. Vår visjon er å gjøre tannhelsen bedre for alle, ved å tilby fordelaktig tannforsikring og standardiserte tannbehandlingsrutiner på klinikkene.

Vi inngår partneravtale med tannklinikker som med våre rutiner sikrer klinikkene og pasientene gode oppgjørsrutiner ved skadebehandling. Gjennom vår partneravtale kan klinikkene tilby sine pasienter markedets beste tannforsikring fra Nordens største forsikringsselskap; if

Tannforsikring kommet for å bli!

Helseforsikring er blitt en populær forsikring i Norge de senere år. Folk har vennet seg til å betale for gode tjenester og uforutsette utgifter. Det som kan skje med tennene våre har vært utenfor alle ordninger. Kun sykdomstilfeller og enkelte ulykker dekkes delvis av det offentlige. Idag ønsker mange seg flotte og sunne tenner. Ikke minst når man blir eldre. Da er forsikring en god investering.

Utfordringer i tannlegebransjen

Mange kunder vil etterspørre forsikring som de har tegnet fra If eller andre leverandører. Som vår partner utfører klinikkene hele skadeoppgjøret. Kunden slipper å betale og fylle ut skadeskjema. Hos våre klinikker vet kunden hva han får dekket av forsikringen. Det gir fornøyde kunder!  Som partner får klinikkene et profesjonelt rutineverk og systemer som gir klinikken et enkelt og raskt skadeoppgjør - uten merarbeid. Dessuten blir våre klinikkpartnere en del av vårt og If's markedsføringsprogram, som gir et stort potensial til å nå nye kunder. 

Hvorfor behandlingsrutiner

Vi ønsker å kunne tilby kunder det beste tannforsikringsproduktet. For å oppnå dette innfører vi rutiner som gjør behandlingen og forsikringsoppgjøret enkelt, oversiktlig og effektiv. Dette gir trygghet for pasienten. Han vet hva han får dekket fra forsikringen. Tannlegen får dekket sitt utlegg uten opphold og If kan tilby et kostnadseffektivt forsikringstilbud. Dette gir igjen kundene det beste forsikringsproduktet. Dette er positivt for kunden, tannlegen og If. Det er vår rolle å få dette implementert.

Hvorfor bli partner

Forsikring er i tiden. De fleste land har tannforsikring og bedrifter tilbyr i økende grad forsikring for å tiltrekke seg gode ansatte.

Å være vår partner innebærer at man er godkjent klinikk og kan behandle alle pasienter som har tegnet If tannforsikring. If er Nordens største forsikringsgiver med over 650.000 kunder i Norge og med ca 20% markedsandel. if vil aktivt markedsføre tannforsikring til sine kunder. Dette kan bety at 20% av dine pasienter vil bli kjent med tannforsikring fra if. Da er det greit å kunne tilby disse behandling!

If er også størst på kollektiv helseforsikring som vil få tilbud om tannforsikring til sine ansatte. Bedriftene vil få våre klinikker å velge mellom. Det er vi overbevist om vil gi våre klinikker mange mye kunder!  

 

Fordeler som partner

Flere kunder, fordi en If kunde må gå til en godkjent if klinikk

Flere kunder, fordi If er er Norges største forsikringsleverandør. Mange av klinikkens pasienter idag er if kunde fra før

Flere kunder, fordi klinikken vil bli foretrukket klinikkvalg i bedriftsmarkedet. If er størst på helseforsikring med over 600.000 kunder

Flere kunder, fordi NDP og IF vil jobbe aktivt med å innføre tannforsikring i bedriftsmarkedet. 

Flere kunder, fordi pasienten slipper å legge ut for behandlingen og fylle ut skademeldingsskjema. Det gjør ifs tilbud til en foretrukket forsikring og en god pasientopplevelse

Flere kunder, fordi som skadebehandler for if gir det øket konkurranseevne

 

Kundedialoger

Vi yter våre klinikker solid markedstøtte. Vi utstyrer klinikkene med brosjyrer, plakater og boards - uten kostnad.

I perioder kjører vi kampanjer sammen med våre klinikker med kr 500 rabatt på årsundersøkelsen for de som kjøper forsikring. Klinikkene kan tilby dette via sine recalls, hjemmeside eller annen form for kundeinformasjon.

Vi deler med klinikkene våre erfaringer med kundedialoger, hvordan de best kan informere sine kunder om forsikringstilbudet og hvordan man skaper lojalitet og stabilitet i kundebasen. 

Med If på laget går vi sammen med våre klinikker og lager effektive  kampanjer for bedriftsmarkedet, slik at klinikken tiltrekker seg nye kunder i nærområdet. Vårt Partnerkonsept gjør at vi kan gi våre klinikker et nytt løft i profesjonell markedsføring, i en tid med økende konkurranse på alle felter.

 

Konkurranseevne

Å være partner betyr økt konkurranseevne som gjør at kundetilgangen øker og kundelojaliteten forsterkes. Konkurranseelementene er mange: Å gjøre jobben med forsikringsoppgjøret for kunden oppleves svært positivt. Kundene får nå behandlingsoppgjør med oversiktlige, standardisert og forståelige forklaringer og priser. Det gir kundene trygghet for hva de betaler for og gjør klinikken til en profesjonell leverandør. Og med standardisering av behandlingen kan klinikken drive mer effektivt og økonomisk.