Direkte skadeoppgjør

Gode oppgjørsrutiner sikrer klinikkene et raskt og effektivt oppgjør ved behandling av pasienter som har if tannforsikring.

Nordic Dentalpartner(NDP) har utarbeidet et enkelt rutineverk som beskriver hva tannlegen skal gjøre og hvordan klinikken rapporterer et skadeoppgjør til if.

Når en skade oppstår fyller klinikken ut et skadeskjema som klinikken finner på NDP sin hjemmeside. På skadeskjemaet fyller man inn opplysninger om behandlingen. NDP har et sett av behandlingslinjer som beskriver de behandlinger forsikringen dekker og dette er de samme takstkoder som Helfo benytter i dag.

NDP kontrollerer at alle opplysninger er korrekte og sender informerer If skadeforsikring om utbetaling.

Har klinikken spørsmål vedr. utfylling av skjema kontaktes NDP.

 

Bli klinikkpartner

Nordic Dentalpartner (NDP) søker nye partnere som ønsker å  kunne tilby sine pasienter vår unike pasientreise. NDP sikrer at klinikken får et raskt oppgjør for sine behandlinger.

NDP har utarbeidet noen kriterier som utvalgte klinikker må følge. Blant disse er at de tilbyr sine kunder Helfo refusjon, har et journalsystem og ryddig HMS.

Alle klinikker kan søke om å blir partner. Trykk her for å hente opp søknadsskjemaet.

 

Klinikkmarkedsføring

If Skadeforsikring markedsfører til tannforsikringstilbud til bedrifter over hele landet. De har allerede 300.000 bedriftsansatte som kunder på sin helseforsikring. If har ca 250 selgere og 30 agenter som vil aktivt selge forsikringen.

Ved hvert salg opplyses det hvilke klinikker som er klinikkpartnere. På NDP siden vil det også være en liste over våre klinikker som de ansatte vil bli informert om (lenke).

Kontakt Nordic Dentalpartner

post@nordicdentalpartner.no - telefon 951 63 716 / 922 30 509 - Postboks 7035 Majorstuen 0307 Oslo