Velkommen til Nordic Dentalpartners Markedsplass

Her presenterer vi våre tannklinikker for våre bedriftskunder. Målet for markedsplassen er å gi klinikken flere kunder. Markedsplassen er under utvikling og vil bli markedsført aktivt mot våre bedriftskunder som har kjøpt if tannforsikring.

 Ønsker klinikken å legge ut tilbud så ta kontakt med oss på post@nordicdentalpartner.no

Annonseplass

Klinikktilbud, logo og lenke til klinikkens hjemmeside

Kontakt Nordic Dentalpartner

post@nordicdentalpartner.no - telefon 951 63 716 / 922 30 509 - Postboks 7035 Majorstuen 0307 Oslo