Nordic Dentalpartner

Nordic Dentalpartner er en kompetansebedrift innen tannhelse og er et ledende selskap innen effektive skadeoppgjør av tannforsikring i Norge. Vår visjon er å gjøre tannhelsen bedre for alle, ved å tilby fordelaktig tannforsikring og standardiserte tannbehandlingsrutiner på klinikkene.

Vi inngår partneravtale med tannklinikker som med våre rutiner sikrer klinikkene og pasientene gode oppgjørsrutiner ved skadebehandling. Gjennom vår partneravtale kan klinikkene tilby sine pasienter markedets beste tannforsikring fra Nordens største forsikringsselskap; if Skadeforsikring.

Tannforsikring kommet for å bli!

Forsikring av tenner er en god investering. I dag dekker ikke ordinær Helseforsikring behandling av skadete tenner, men med tannforsikring dekker man «hele» kroppen. Tannforsikring er derfor blitt en populær forsikring i Norge de senere år. Staten dekker i liten grad behandling av tenner. Kun sykdomstilfeller og ulykker dekkes delvis av det offentlige. Derfor vil det være smart å tegne en forsikring.

Fordeler for kunde og klinikk

Mange kunder vil etterspørre forsikring som de har tegnet fra If eller andre leverandører. Som vår partner utfører klinikkene hele skadeoppgjøret. Kunden slipper å betale og samt fylle ut skadeskjema. Hos våre klinikker vet kunden hva han får dekket av forsikringen. Det gir fornøyde kunder!  Som partner får klinikkene et profesjonelt rutineverk og systemer som gir klinikken et enkelt og raskt skadeoppgjør - uten merarbeid. Dessuten blir våre klinikkpartnere en del av vårt og If's markedsføringsprogram, som gir et stort potensial til å nå nye kunder.

Kontakt Nordic Dentalpartner

post@nordicdentalpartner.no - telefon 951 63 716 / 922 30 509 - Postboks 7035 Majorstuen 0307 Oslo