Partnersøknad

For å bli NDP-partner trenger vi noen opplysninger om klinikken. Fyll inn skjema og send det til NDP. 

Alle felter må utfylles.

Antall tannleger

Antall spesialister

Spesifiser hvilke spesialisttjenester klinikken dekker (hold skiftknappen nede for å velge flere)

Antall ansatte

Antall pasienter

Siste års omsetning

Kan klinikken levere faktura inkl spesialistutlegg

Hvilket journalsystem benytter klinikken

Har klinikken innført offentlige HMS regler
JaNei

Har klinikken betalingsterminal
JaNei

Har klinikken hjemmeside
JaNei

Klinikkens webadresse

Ønsker klinikken tilbud på oppsett av hjemmeside
JaNei

Kontakt Nordic Dentalpartner

post@nordicdentalpartner.no - Trond  / 922 30 509 - Postboks 7035 Majorstuen 0307 Oslo