Hvorfor trenger man tannforsikring

  • Forsikring skaper først og fremst forutsigbarhet for utgifter ved tannbehandlingen. Man vet aldri når en skade oppstår og hva den vil koste. Og man kan kanskje heller ikke vite om man har råd til å ta regningen når skaden oppstår.

  • Å utsette en nødvendig behandling gjør ofte skaden verre og dyrere. Dessuten kan tannhelsen bli dårligere og man kan få unødvendig smerter i tennene.

  • Er man forsikret kan man følge tannlegens råd om behandling og holde tannhelsen på topp til enhver tid. Man kan beholde en pen munn hele livet. Det betyr mer og mer for folk flest.

Markedets beste tannforsikring

Gjennom vårt samarbeid med If, Nordens største forsikringsgiver med over 3 millioner kunder i Norden, kan vi tilby markedets beste tannforsikringprodukt. Vi har et produkt for alle aldersklasser, og dekker vanlig tannbehandlingen som krone, implantater, fyllinger, broer osv. Du er dekket for kr 40.000 pr år. Det skulle ta hånd om de fleste situasjoner som kan inntreffe.

Våre premier

Aldersklasser  Årspremie     Egenandel     Dekning
20 til 35 år      kr    950          kr    500      kr 40.000
36 til 50 år      kr 2.400          kr 2.000      kr 40.000
51 til 70 år      kr 2.900          kr 2.000      kr 40.000

Nb! Tegner du forsikring før du er 70 år, kan forsikringen gjelde helt til du er 75.

Hva dekker forsikringen

Vi dekker alle vanlige hendelser som kan skje i munnen utenom sykdom, som man normalt er en sak for Helfo. Vi dekker heller ikke kosmetiske behandlinger.  Sjekk vår fullstendig liste over behandlingstilfeller på våre Vilkår

Hvor kan pasienten bestille forsikring

Bestilling av forsikring gjøres hos If. Gå inn på if.no/tannforsikring. Her finner pasienten også informasjon som pasienten trenger eller vil spørre etter.