Markedets beste tannforsikring

Gjennom vårt samarbeid med If skadeforsikring, Nordens største forsikringsgiver med over 3 millioner kunder i Norden, kan Nordic Dentalpartner i samarbeid med if  tilby markedets beste pasientreise. If har et produkt for alle aldersklasser og dekker vanlig tannbehandlingen som krone, implantater, fyllinger, broer og mer. Pasienten er dekket for kr 40.000 pr år. Som partner gir vi klinikken en grundig opplæring i rutine for skadeoppgjør, forsikringsproduktet og i vilkår.  Les om forsikringen, vilkår og priser på www.if.no/tannforsikring.

 

Tannforsikring er bra for klinikken

Tannforsikring sikrer at pasientene går til regelmessig til årskontroll. Som godkjent klinikk hos if vil kunder med if tannforsikring oppsøke NDP klinikker. Det skaper øket kundetilgang og stabile fornøyde kunder som opplever en god pasientreise.

Forsikringen skaper forutsigbarhet for utgifter ved tannbehandlingen. Kunden vet aldri når en skade oppstår og hva den vil koste. Med tannforsikring har pasienten alltid råd til behandling. Dette sikrer pasienten en god tannhelse og gir en god klinikkopplevelse.

Hvor kan pasienten bestille forsikring

Kjøp av forsikring utføres av kunden på www.if.no/tannforsikring. Her finner kunden god informasjon som kunden trenger for å forstå forsikringen. Her vises NDP godkjente klinikker som kunden evt. kan velge. Kunden må ikke velge klinikk ved tegning, det kan han gjøre senere. Han kan også benytte sin eksisterende tannlege, men oppstår det et forsikringsskade må han benytte NDP godkjente klinikker.

 

 

Kontakt Nordic Dentalpartner

post@nordicdentalpartner.no - telefon 951 62 716 / 922 30 509 - Postboks 7035 Majorstuen 0307 Oslo